Vinning Alfa prøver igjen.

04-09-2012

Dårlig startspor gjør det sjanseartet, og jeg tror realistisk sett at noe bedre enn en premie blir vanskelig. Håper hun går feilfritt og at alt stemmer. Da har vi noe å bygge videre på.