PC ute av drift har gtt dårlige oppdateringer

24-01-2013
Fra neste uke har vi intensjoner om å oppdatere hjemmesiden oftere. Den siste tiden har vi hatt tekniske problemer. I tillegg til stor arbeidsbyrde i den daglige dont, er dette grunnen til dårlig oppdatering. Vi skal prøve å gøre forbedringer i den kommende tiden.