Marmorjenta og Kleppe Smygen til Bjerke

05-02-2013
Marmorjenta viste ypperlige takter i sin siste start. Ser ut til å bli bedre og bedre, er god ut og jeg håper på teten. Får vi den er jeg fast bestemt på å beholde den. Norheim Jærven og Gann Min er veldig gode, men står vanskeligere til, og det må vi prøve å benytte oss av dennegang. Kleppe Smygen...
...er en liten rakkerunge, bortskjemt og veldig "sjølgod". Håper han legger godviljen til dennegang, så vi kan få en premie.