De to nye hestene på stallen, Tyri Gubben og Showmetheglory, er kjempefine å trene.

13-03-2013
Begge to er takknemlig å være på treningstur med. Hester som man får trent slik en ønsker. Hva vi får til vil tiden vise, men så langt ser det veldig lyst ut.