Marmorjenta til Bjerke med skumle hensikter.

10-09-2013
Marmorjenta står endelig i et fint spor. Har gjort svette innsatser fra håpløse utgangsposisjoner, og likevel hentet seg penger. Jeg mener hun er i meget god form, og klaffer det med posisjonene, tror jeg ingen av disse hestene rører Marmorjenta dennegang. Men det må klaffe!